I need sleep. Come back in a month.

Boldogság, te kurva én úgysem foglak megkefélni újra.

Úgy volt, hogy örökké barátok leszünk. Hova lettünk?

hianyozniakarok:

-

(Source: sophia-neveah, via bettymonsterbunny)

"neked senki nem mondta el hetekig, mert mindenki félt attól, hogy öngyilkos leszel."

(Source: nichtsoogut, via szarkasztikuspingvin)

André Ferenc: Nyomkövetelő (via szarkasztikuspingvin)

(Source: harisnyaspippi, via verekedoskedv)

mind elcsendesülünk amikor megértjük, hogy úgysincs kinek
mondani, azaz van kinek de nincs miért

1968. Élet és Tudomány (via szarkasztikuspingvin)

(Source: suntm, via verekedoskedv)

A poszméh szárnyai a potrohához képest oly parányiak, hogy jelenlegi aerodinamika-ismereteink szerint a poszméh nem repülhet. A poszméh azonban ezt nem tudja, és repül.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
©