Yeah. Bitch. Magnets. Woah.

TRUST ME, I'M A JEDI!

Sokszor hajlamosak vagyunk olyasmi miatt aggódni, stresszelni, ami még be sem következett. Sőt, nemhogy még nem következett be, de nem is biztos, hogy be fog! Kérdem akkor, miért rontjuk már el előre a kedvünket?

(Source: ivettaliaskameko, via szilankos-mennyorszag)

amortizing:

okay = Everything’s cool.
okay? = You make no sense.
okay… = You’re creepy.
okayy = I don’t care.
Okay. = I’m pissed off.

(via amortizing)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
©