I need sleep. Come back in a month.

TRUST ME, I'M A JEDI!

(via viidream)

Pedig van szep csillag is…:)

(Source: kriszti-styles, via leszarommitgondolsz)

Sose utasíts vissza valakit, aki szeret téged, törődik veled, hiányol téged, mert egy napon talán felkelsz és rájössz, hogy elvesztetted a holdat, amíg a csillagokat számoltad.

versekversek:

olyan vagyok
mint egy vírus

nem táplálkozom
nem szaporodom
nem is növekszem

ezek alapján
nem is élek

akkor miért
lélegzem

(via leszarommitgondolsz)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
©