I need sleep. Come back in a month.

Boldogság, te kurva én úgysem foglak megkefélni újra.

(via lelkinyomorek)

(via bettymonsterbunny)

  1. Miért nincs az élethez zenei alàfestés?
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
©